Budowa linii napowietrznych i kablowych nn 0,4kV i SN 15kV oraz słupowych stacji transformatorowych energetycznych nn i SN wraz ze złączami elektroenergetycznymi, budowa słupowych stacji transformatorowych i oświetlenia drogowego.

Manowo, dn. 03.08.2015 r.

GPB.6733.11.2015.ZC

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawy  z dnia 14.06.1960 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 wraz z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie linii napowietrznych i kablowych nn 0,4kV i SN 15kV oraz słupowych stacji transformatorowych energetycznych nn i SN wraz ze złączami elektroenergetycznymi, budowie słupowych stacji transformatorowych i oświetlenia drogowego w obrębie: 

• Wyszewo - działki nr: 341/6, 341/7, 334, 331/4, 335/2, 293/5, 314/2, 339/5, 339/4, 339/3, 1, 201/1, 199/2, 313/11, 313/7, 313/8, 389, 310/2, 200, 199/1, 199/2, 198, 197, 196, 168,  188, 189/2, 187/2, 193, 192, 195, 194, 191, 190/1, 221, 220, 219/11, 219/10, 298, 216/3, 304, 303/1, 302/2, 302/1, 297/8, 280, 277/2, 300, 279/1, 278/3, 299, 277/1, 275/1, 274/1, 258, 257, 256, 255, 253/1, 253/3, 252/3, 252/1, 251, 249/1, 248/2, 206/2, 207/1, 208/1, 208/2, 208/4, 209/2, 210/2, 211, 212/2, 212/3, 212/4, 213/4, 213/8, 247/1 246, 231/3, 231/2, 231/4, 390/1, 230/1, 229, 80, 81, 82, 203, 204/3, 205/1, 205/2, 83, 98/3, 98/6, 99/1, 99/2, 98/16, 98/4, 95/1, 94/5, 94/6, 93/2, 92/2, 91/2, 72/4, 77/5, 79/3, 90/1, 90/2, 89/2, 88/1, 88/2, 87, 86/2, 85/2, 84/2, 84/7, 62/2, 62/1, 59, 67/1, 64/3, 64/4, 64/2, 55/2, 56/1, 60/1,
• Wiewiórowo - działki nr 197/1, 197/2,
• Wyszebórz - działki nr 170/1, 171/6, 244.

Inwestor:

ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75–950 Koszalin.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dn. 20.08.2015 r.    

GPB.6733.11.2015.ZC

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku Koncernu Energetycznego ENERGA-OPERATOR, Oddział  w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na budowie linii napowietrznych i kablowych nn 0,4kV i SN 15kV oraz słupowych stacji transformatorowych energetycznych nn i SN wraz ze złączami elektroenergetycznymi, budowie słupowych stacji transformatorowych i oświetlenia drogowego w obrębie: 

• Wyszewo - działki nr: 341/6, 341/7, 334, 331/4, 335/2, 293/5, 314/2, 339/5, 339/4, 339/3, 1, 201/1, 199/2, 313/11, 313/7, 313/8, 389, 310/2, 200, 199/1, 199/2, 198, 197, 196, 168,  188, 189/2, 187/2, 193, 192, 195, 194, 191, 190/1, 221, 220, 219/11, 219/10, 298, 216/3, 304, 303/1, 302/2, 302/1, 297/8, 280, 277/2, 300, 279/1, 278/3, 299, 277/1, 275/1, 274/1, 258, 257, 256, 255, 253/1, 253/3, 252/3, 252/1, 251, 249/1, 248/2, 206/2, 207/1, 208/1, 208/2, 208/4, 209/2, 210/2, 211, 212/2, 212/3, 212/4, 213/4, 213/8, 247/1 246, 231/3, 231/2, 231/4, 390/1, 230/1, 229, 80, 81, 82, 203, 204/3, 205/1, 205/2, 83, 98/3, 98/6, 99/1, 99/2, 98/16, 98/4, 95/1, 94/5, 94/6, 93/2, 92/2, 91/2, 72/4, 77/5, 79/3, 90/1, 90/2, 89/2, 88/1, 88/2, 87, 86/2, 85/2, 84/2, 84/7, 62/2, 62/1, 59, 67/1, 64/3, 64/4, 64/2, 55/2, 56/1, 60/1,
• Wiewiórowo - działki nr 197/1, 197/2,
• Wyszebórz - działki nr 170/1, 171/6, 244,

zebrane są materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.

Z w/w materiałami można zapoznać się w tutejszym Urzędzie  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów i materiałów.

  Prowadzący sprawę Zbigniew Caboń - pok. nr 15, tel.: 94-318-32-21.

                                                            
Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-08-2015 10:26:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Caboń 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 20-08-2015 09:58:39