Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Bonin - Kretomino gmina Manowo z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 9, 4/11, 4/58, 5/2, 5/8, 10, 4/3, 4/56, 4/74, 4/76, 16, 4/10 i 2 obręb ewidencyjny Bonin, 226, 225/2, 199, 194/26, 248/2251/2 i 246/3 obręb ewidencyjny Kretomino oraz działki 65/2 obręb nr 46, Miasto Koszalin.

Manowo, dnia 18 maja 2015 r.

OŚ.6220.2.2015.WP

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

     Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 04.05.2015 r., na wniosek Pani Joanny Poślednik reprezentującej Urząd Gminy w Manowie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 „Budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Bonin – Kretomino Gmina Manowo z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 9, 4/11, 4/58, 5/2, 5/8, 10, 4/3, 4/56, 4/74, 4/76, 16, 4/10 i 2 obręb ewidencyjny Bonin, 226, 225/2, 199, 194/26, 248/2251/2 i 246/3 obręb ewidencyjny Kretomino oraz działki 65/2 obręb nr 46, Miasto Koszalin.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 07.07.2015 r.

OŚ.6220.2.2015.WP

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Wójt Gminy Manowo zawiadamia, iż w dniu 07.07.2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Bonin – Kretomino gmina Manowo z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 9, 4/11, 4/58, 5/2, 5/8, 10, 4/3, 4/56, 4/74, 4/76, 16, 4/10 i 2 obręb ewidencyjny Bonin, 226, 194/26, 248/2, 251/2 i 246/3, obręb ewidencyjny Kretomino oraz działki 65/2, obręb nr 46 Miasto Koszalin.

POUCZENIE

    Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 19-05-2015 14:55:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Poprawski 19-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 09-07-2015 09:57:52