Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z.

Manowo, dnia 14 kwietnia 2015 r.

OŚ.6220.1.2015.WP

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Manowo

zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 10.04.2015 r., na wniosek Pana Wojciecha Zielińskiego, Pełnomocnika Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 14, 75 - 711 Koszalin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na:

„Wykonaniu pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z”

zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 412, obręb Kopanino, 348/10, 344/3 i 343/6, obręb Wyszewo oraz działki 340/2 i 339/2, obręb Grzybnica”.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 04.05.2015 r.

OŚ.6220.1.2015.WP

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Manowo

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach oraz zgłoszonych w toku postępowania żądaniach, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Wykonaniu pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w  Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z” zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 412, obręb Kopanino, 348/10, 344/3 i 343/6, obręb Wyszewo oraz działki 340/2 i 339/2, obręb Grzybnica”
Wyznaczam termin 7 dni, od daty podania do publicznej wiadomości do skorzystania z przedmiotowego prawa.

Wójt Gminy Manowo 
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 19.05.2015 r.

OŚ.6220.1.2015.WP

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Manowo

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Wójt Gminy Manowo zawiadamia, iż w dniu 19.05.2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w  Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z” zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 412, obręb Kopanino, 348/10, 344/3 i 343/6, obręb Wyszewo oraz działki 340/2 i 339/2, obręb Grzybnica”

POUCZENIE
 Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy Manowo 
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 14-04-2015 12:29:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Poprawski 14-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 19-05-2015 14:50:58