Budowa boiska sportowego z budynkiem zaplecza, widownią (trybuny), niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 105/7 w obrębie Wyszewo, gmina Manowo.

Manowo, dn. 18.03.2015 r.

GPB.6733.05.2015.ZC

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawy  z dnia 14.06.1960 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 wraz z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie boiska sportowego z budynkiem zaplecza, widownią (trybuny), niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 105/7 w obrębie Wyszewo, gmina Manowo.

Inwestor
Gmina Manowo.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dn. 9.04.2015 r.

GPB.6733.05.2015.ZC

OBWIESZCZENIE

            Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku pani Joanna Poślednik,  występującej w imieniu Gminy Manowo, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na budowie boiska sportowego z budynkiem zaplecza, widownią (trybuny), niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie  działki nr  105/7 w obrębie Wyszewo, gmina Manowo, zebrane są materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.

Z w/w materiałami można zapoznać się w tutejszym Urzędzie w terminie 5 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

  Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów i materiałów.

 Prowadzący sprawę Zbigniew Caboń - pok. nr 18, tel.: 94-318-32-21.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 15.04.2015 r.

GPB.6733.05.2015.ZC

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :

budowie boiska sportowego z budynkiem zaplecza, widownią (trybuny), niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie  działki nr  105/7 w obrębie Wyszewo, gmina Manowo.

Decyzja nr 5/2015 z dnia 15.04.2015 r.
Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 09-04-2015 09:55:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Caboń 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 16-04-2015 09:15:37