Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych

Główny specjalista Joanna Poślednik

 

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 5
Telefon: 94 318 31 49
Adres e-mail: inwestycje@manowo.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw inwestycji gminnych należy:
1) podejmowanie czynności związanych z planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji (plany inwestycyjne, opinie i uzgodnienia, zlecenia i umowy),
2) nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami,
3) sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji rzeczowo- finansowej inwestycji gminnych,
4) koordynacja opracowania corocznej aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
5) koordynacja realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
6) przygotowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych,
7) współpraca ze Skarbnikiem Gminy i innymi stanowiskami pracy Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw dotyczących realizacji i finansowania inwestycji,
8) wykonywanie remontów obiektów gminnych,
9) zaopatrzenie gminy w energię elektryczną, w tym oświetlenie dróg i placów,
10) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
b) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zakresu swojego działania,
c) przygotowywanie i przeprowadzanie zleconych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach uczestnictwa w komisjach przetargowych, w szczególności publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowania, zawiadamianie o wynikach postępowania,
d) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i ewidencji odwołań,
e) występowanie w imieniu Gminy do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
f) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
g) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników oraz upowszechnianie wykładni prawnych Urzędu Zamówień Publicznych i orzeczeń sądowych dotyczących zamówień publicznych,
h) przechowywanie dokumentacji przetargowej z udzielonych zamówień przez czas określony w przepisach szczególnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 11:21:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 14-07-2017 10:51:24