Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2015 rok. 2015-02-02 14:03:35
dokument Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej. 2015-03-03 15:14:51
dokument Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Manowo. 2015-03-03 15:17:30
dokument Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Koszalin określającego zasady organizacji nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w grupie międzyszkolnej. 2015-03-03 15:19:44
dokument Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2015-03-03 15:22:42
dokument Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2015-03-03 15:24:36
dokument Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży działki. 2015-03-03 15:26:18
dokument Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. 2015-03-03 15:28:25
dokument Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku. 2015-04-01 15:16:12
dokument Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w 2014 roku. 2015-04-01 15:21:08
dokument Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-04-01 15:24:15
dokument Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2015 roku. 2015-04-01 15:30:28
dokument Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-04-02 09:23:11
dokument Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów. 2015-04-02 09:26:23
dokument Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2015 rok. 2015-04-02 09:29:41
dokument Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego 2015-04-02 09:31:54
dokument Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-04-02 09:35:17
dokument Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-04-02 09:37:32
dokument Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia Gminy Manowo z lokalnej grupy działania "Środkowopomorska Grupa Działania". 2015-04-02 09:41:10
dokument Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania. 2015-04-02 09:43:41
dokument Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na własność spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. w Rosnowie rzeczy ruchomych i nieruchomości. 2015-04-29 13:50:45
dokument Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-04-29 13:53:03
dokument Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-07-03 14:12:51
dokument Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 2015-07-03 14:20:09
dokument Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 2015-07-03 14:25:42
dokument Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-07-03 14:27:31
dokument Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Manowo Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2015 - 2026. 2015-07-03 14:36:10
dokument Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Manowo Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-07-03 14:39:51
dokument Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Manowo Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej. 2015-07-03 14:42:09
dokument Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Manowo Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uzgodnienia dotyczącego przeprowadzenia badań naukowych na pomniku przyrody ? głazie narzutowym zlokalizowanym w okolicy miejscowości Grzybnica na terenie Gminy Manowo. 2015-07-03 14:46:56
dokument Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 2015-07-03 14:53:22
dokument Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-07-03 14:55:42
dokument Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaży działki. 2015-07-03 14:58:25
dokument Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-07-03 15:02:37
dokument Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości. 2015-07-03 15:05:11
dokument Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2015-07-03 15:07:20
dokument Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę cz. działek gruntu przez Gminę Manowo. 2015-07-03 15:09:35
dokument Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2015-07-03 15:13:20
dokument Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2015-07-03 15:15:18
dokument Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2015-07-03 15:17:12
dokument Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli. 2015-07-03 15:19:20
dokument Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-07-03 15:22:00
dokument Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020. 2015-07-03 15:25:18
dokument Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 2015-10-06 14:28:10
dokument Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-10-06 14:30:20
dokument Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 18U,MN/EC oraz 19U/MN. 2015-10-06 14:32:28
dokument Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki A-1RU/RM. 2015-10-06 14:34:41
dokument Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Manowo na lata 2015 -2020". 2015-10-06 14:40:09
dokument Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opłaty targowej. 2015-10-06 14:44:13
dokument Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2015-10-06 14:46:38
dokument Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Rosnowie. 2015-10-06 14:48:24
dokument Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej. 2015-10-06 14:49:45
dokument Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2015-10-06 14:51:01
dokument Uchwała VIII/75/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2015-10-07 09:22:55
dokument Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2015-10-06 14:54:30
dokument Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego. 2015-10-06 14:55:46
dokument Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Manowo. 2015-10-06 14:56:56
dokument Uchwała VIII/79/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2015-10-07 09:39:45
dokument Uchwała VIII/80/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2015-10-07 09:54:33
dokument Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 2015-10-07 10:05:27
dokument Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Manowo. 2015-11-27 15:11:41
dokument Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-11-27 15:14:47
dokument Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2015 - 2028. 2015-11-27 15:08:50
dokument Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016". 2015-12-04 13:12:58
dokument Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-12-04 13:16:16
dokument Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2015-12-04 13:18:29
dokument Uchwała Nr X/88/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-12-04 13:21:16
dokument Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego ? Ośrodka Zdrowia w Manowie. 2015-12-04 13:23:33
dokument Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej. 2015-12-04 13:25:20
dokument Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2015-12-04 13:26:39
dokument Uchwała Nr X/92/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr 3531Z, 3561Z i 3562Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Manowo. 2015-12-04 13:28:14
dokument Uchwała Nr X/93/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2015-12-04 13:31:29
dokument Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-12-16 12:03:55
dokument Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Manowo na lata 2015-2028. 2015-12-16 12:11:36
dokument Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Manowo. 2015-12-22 12:41:24
dokument Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2016. 2016-01-05 12:52:17
dokument Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-01-11 15:01:56
dokument Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2016-01-12 09:21:38
dokument Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 2016-01-11 14:48:56
dokument Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w roku 2016. 2016-01-11 14:51:37
dokument Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Manowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 2016-01-12 09:24:38
dokument Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Manowo i Bonin. 2016-01-12 09:28:39
dokument Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. w Rosnowie. 2016-01-12 09:31:20
dokument Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o. o. z siedzibą w Rosnowie. 2016-01-12 09:43:02
dokument Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-01-12 09:45:25
dokument Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo. 2016-01-12 09:56:34
dokument Uchwała Nr NR XIII/110/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 2016-03-02 13:16:36
dokument Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Bonin. 2016-03-02 13:19:07