2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Boninie. 2015-12-10 14:53:14
Wykaz nieruchomości do najmu Ośrodka Zdrowia w Manowie. 2015-12-02 12:40:48
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 277 w Cewlinie. 2015-11-27 14:00:01
Wykaz nieruchomości do najmu. 2015-11-26 09:40:41
I przetarg nieograniczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo składającej się z działek nr: 154/29 o pow. 2,4964 ha i 156 o pow. 2,10 ha. 2015-11-19 09:37:24
I przetarg nieograniczony działki nr 208/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2015-10-13 09:50:05
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki nr 154-29 i 156. 2015-10-01 11:51:12
Ogłoszenie o przetargu działki nr 286 w Cewlinie. 2015-09-24 14:35:26
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 208/19 w Cewlinie. 2015-08-24 12:45:47
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w obrębie ewidencyjnym Rosnowo. 2015-08-17 12:08:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Cewlinie. 2015-08-10 09:56:21
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Manowie. 2015-07-30 14:05:45
Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Boninie. 2015-07-14 14:30:43
Wykaz w sprawie sprzedaży działki nr 197/9 połozonej w obrebie ewidencyjnym Kretomino. 2015-07-08 09:44:27
Wykaz nieruchomości gruntowych do zamiany. 2015-07-06 13:31:43
Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Manowie. 2015-07-02 11:26:11
Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Wyszewie. 2015-07-02 11:24:18
Wykaz nieruchomości do sprzedaży w Rosnowie. 2015-07-02 11:22:25
Wykaz o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, budynków i budowli. 2015-05-19 14:43:32
Wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości budynkowej będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-05-19 14:41:57
Przetarg na sprzedaż 8 działek budowlanych w miejscowości Manowo. 2015-05-13 13:36:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Manowo - działka gruntu rolnego numer 187/1 o pow. 0,4795 ha w Wyszewie. 2015-03-11 12:50:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Manowo. 2015-03-02 13:05:35
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka rolna nr 309 pow. 0,16 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2015-02-05 10:42:13
Wykaz o zamiarze dzierżawy: działka gruntu rolnego numer 405/1 o pow. 0,4870 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2015-02-02 13:43:38
Zamiar sprzedaży: budynek mieszkalny nr 2/1 o pow. uzyskowej 60,43 m2 wraz z działką nr 332/1 o pow. 0,0200 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2015-02-02 13:39:10