Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr III/9/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 2012-02-10 12:42:11
dokument Uchwała Nr III/10/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2011 roku. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 2012-02-10 12:46:29
dokument Uchwała Nr III/11/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji ściekowej dla miejscowości Kretomino z przesyłem do kolektora A położonego w miejscowości Koszalin" 2012-02-10 12:49:27
dokument Uchwała Nr III/12/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2012-02-10 12:44:15
dokument Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Manowo udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie 2012-02-10 12:54:04
dokument Uchwała Nr III/14/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie 2012-02-10 12:56:19
dokument Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu przez Gminę Manowo 2012-02-10 12:59:24
dokument Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2012-02-10 13:01:35
dokument Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2011 r.w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0383Z 2012-02-10 13:03:34
dokument Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalania górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2011 r. 2012-02-10 13:06:01
dokument Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej 2012-02-10 13:10:31
dokument Uchwała Nr V /20/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na 2011 r. 2012-02-10 13:12:18
dokument Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach sprzedaży lokali, budynków lub ich części będących mieniem gminy 2012-02-10 13:14:13
dokument Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Manowo w 2011 roku 2012-02-10 13:16:35
dokument Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2012-02-10 13:21:34
dokument Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 2012-02-10 13:26:20
dokument Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010? w 2010 roku 2012-02-10 13:28:19
dokument Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań 2012-02-10 13:31:54
dokument Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad oraz zwrotu kosztów pogrzebu przez Gminę Manowo 2012-02-10 13:34:08
dokument Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia lokalu użytkowego 2012-02-10 13:51:28
dokument Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia spółki pod nazwą ?Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą w Rosnowie 2012-02-10 13:56:01
dokument Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2012 rok 2012-02-10 13:58:02
dokument Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kretomino 2012-02-10 13:59:42
dokument Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok 2012-02-10 14:21:43
dokument Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Manowo 2012-02-10 14:32:07
dokument Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2012-02-10 14:34:01
dokument Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2012-02-10 14:35:52
dokument Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo 2012-02-10 14:37:34
dokument Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny 2012-02-10 14:39:13
dokument Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 208/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino 2012-02-10 14:42:26
dokument Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 18U,MN/EC oraz 19U/MN 2012-02-10 14:46:32
dokument Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej 2012-02-10 14:48:27
dokument Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011- 2017 2012-02-10 14:51:13
dokument Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia spółki pod nazwą "Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Rosnowie 2012-02-10 14:54:11
dokument Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2012-02-10 14:56:56
dokument Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie 2012-02-10 14:59:53
dokument Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Manowo w 2011 roku 2012-02-10 15:01:35
dokument Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko-ORLIK 2012" w Rosnowie i Boninie 2012-02-10 15:04:51
dokument Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przekazania w formie darowizny prawa użytkowania wieczystego 2012-02-10 15:07:18
dokument Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przekazania w formie darowizny działki 2012-02-10 15:09:02
dokument Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok 2012-02-10 15:10:45
dokument Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na 2011 r. 2012-02-10 15:12:30
dokument Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn."Budowa kanalizacji ściekowej dla miejscowości Kretomino, Gmina Manowo z przesyłem do kolektora A" położonego w miejscowości Koszalin przy finansowym wsparciu środków Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2012-02-10 15:15:01
dokument Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty targowej 2012-02-10 15:18:29
dokument Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 2012-02-10 15:20:09
dokument Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego 2012-02-10 15:21:45
dokument Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie apelu do właściciela o zabezpieczenie obiektu przed niszczeniem 2012-02-10 15:23:48
dokument Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji z Powiatem Koszalińskim części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0412Z 2012-02-10 15:25:41
dokument Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo 2012-02-10 15:28:46
dokument Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego PPU "HYDRONIKA" z siedzibą w Koszalinie 2012-02-13 10:04:07
dokument Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży działek 2012-02-13 10:06:34
dokument Uchwała Nr IX/602011 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży działki 2012-02-13 10:08:35
dokument Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku 2012-02-13 10:16:34
dokument Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2012-02-13 10:22:11
dokument Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 2012-02-13 10:25:24
dokument Uchwała Nr X/64/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie 2012-02-13 10:27:36
dokument Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki A-1RU/RM 2012-02-13 10:31:13
dokument Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo 2012-02-13 10:32:54
dokument Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0412Z 2012-02-13 10:34:50
dokument Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Wyszebórz 2012-02-13 10:36:40
dokument Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Manowo na lata 2011-2015 2012-02-13 10:39:02
dokument Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży działki 2012-02-13 10:45:42
dokument Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży działek 2012-02-13 10:47:34
dokument Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-02-13 10:49:01
dokument Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-02-13 10:50:36
dokument Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego 2012-02-13 11:06:11
dokument Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawki do podatku leśnego 2012-02-13 11:09:23
dokument Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej 2012-02-13 11:16:56
dokument Uchwała Nr XI/77/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej 2012-02-13 11:19:17
dokument Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" 2012-02-13 11:29:58
dokument Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2012-02-13 13:44:25
dokument Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2012-02-13 13:46:22
dokument Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2012-02-13 13:48:23
dokument Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2012 2012-02-13 13:54:28
dokument Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 2012-02-13 13:58:10
dokument Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2012-02-13 14:00:15
dokument Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2012-2019 2012-02-13 14:03:28
dokument Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Manowo 2012-02-13 14:06:57
dokument Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-02-13 14:10:47
dokument Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach Bonin i Cewlino 2012-02-13 14:15:15
dokument Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 2012-02-13 14:20:17
dokument Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2014" w roku 2012 2012-02-13 14:22:31
dokument Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego 2012-02-13 14:26:11
dokument Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży działki 2012-02-13 14:27:59
dokument Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 2012-02-13 14:29:50
dokument Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia działek 2012-02-13 14:31:48
dokument Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki 2012-02-13 14:33:40