Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2015-01-09 09:17:44
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2015-01-09 09:23:52
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 r. 2015-01-07 10:52:50
dokument Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2015 r. 2015-01-16 14:45:43
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy. 2015-01-13 09:23:06
dokument Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2015-02-03 14:41:41
dokument Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Manowo. 2015-02-03 14:47:47
dokument Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-02-12 11:19:17
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-02-02 13:19:54
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2015-02-02 13:27:19
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży działki rolnej będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-02-05 10:38:06
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2015-03-17 13:19:56
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-02-06 11:15:10
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku. 2015-02-09 15:07:31
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2014. 2015-02-26 11:53:41
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2015-03-02 13:01:50
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Manowo. 2015-03-10 14:16:24
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. 2015-03-17 12:49:18
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. 2015-03-17 13:15:14
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-03-04 10:03:04
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2015-03-10 14:25:25
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy działki będącej w zasobie Gminy Manowo. 2015-03-11 12:46:56
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XX Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz powołania komisji konkursowej. 2015-03-17 13:30:45
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2014 rok. 2015-04-21 15:17:48
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu siłowni w Manowie. 2015-03-26 13:47:07
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-09 14:03:08
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2015-04-03 10:35:01
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-04-21 13:53:03
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2015-04-22 12:31:06
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 maja 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-05-18 14:51:00
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży działek. 2015-05-13 13:38:16
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2015-05-12 14:54:03
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 maja 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-05-18 14:53:20
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz budynków i budowli oddanych w dzierżawę dla Towarzystwa Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki z siedzibą w Koszalinie. 2015-05-19 11:44:24
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości gruntowych, budynków i budowli. 2015-05-19 11:46:50
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-05-20 09:37:07
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-05-20 09:40:08
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego. 2015-06-03 10:38:25
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-29 11:31:03
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2015-06-24 09:49:54
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Manowo. 2015-07-01 11:02:19
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2015-07-01 11:05:10
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-03 10:43:14
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2015-07-02 11:11:15
dokument Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-07-02 11:15:20
dokument Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-07-02 11:17:45
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany. 2015-07-06 13:11:33
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-07-08 09:39:02
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-07-14 14:27:33
dokument Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży działek. 2015-07-30 14:00:05
dokument Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży. 2015-08-10 09:49:02
dokument Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 lipca 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum. 2015-08-18 13:52:05
dokument Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży działek. 2015-08-17 12:05:04
dokument Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2015-08-17 12:07:04
dokument Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży. 2015-08-24 12:43:04
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 2015-08-26 13:47:35
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości. 2015-08-26 13:54:59
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-08-31 14:51:54
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2016 roku. 2015-09-28 14:26:04
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-09-28 14:21:19
dokument Zarządzenie Nr 85/2015Wójta Gminy Manowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie sprzedaży działki. 2015-09-24 14:32:01
dokument Zarządzenie Nr 86/2015Wójta Gminy Manowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2015-09-24 14:33:28
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-06 11:59:48
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 2015-10-01 11:48:32
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2015 roku w sprawie sprzedaży działki. 2015-10-13 09:57:49
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2015 roku w sprawie odwołania przetargu. 2015-10-13 09:31:13
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 2015-10-13 09:26:36
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2015 roku w sprawie powierzenia obowiązków Komendanta Straży Gminnej w Manowie. 2015-10-28 14:11:10
dokument Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 października 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-10-16 14:56:29
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2015-10-21 14:36:17
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu nieruchomości lokalowej będącej w zasobie Gminy Manowo. 2015-11-26 09:37:16
dokument Zarządzenie nr 97/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boninie do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. 2015-10-23 09:09:27
dokument Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnowie do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. 2015-10-23 09:04:22
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Manowo. 2015-11-10 10:47:38
dokument Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży działek będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-11-19 09:31:35
dokument Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2015-11-25 12:14:45
dokument Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2015-11-27 13:56:22
dokument Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Manowie. 2015-12-04 13:07:49
dokument Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu nieruchomości lokalowej będącej w zasobie Gminy Manowo. 2015-12-02 12:39:34
dokument Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-12-10 14:50:40
dokument Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2015-12-14 14:18:32
dokument Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2016-01-18 09:35:43
dokument Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Manowo na lata 2016 ? 2019. 2016-02-18 12:56:36