Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadr

Główny specjalista Angelika Lipke-Jędrzejewska
Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 8D
Telefon: 94 318 32 63
Adres e-mail: kadry@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw organizacyjnych i kadr należy:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz pracowników interwencyjnych i publicznych,
b) przygotowywanie dokumentacji służącej sporządzaniu list płac,
c) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
d) prowadzenie spraw z zakresu ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
e) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
f) ewidencja czasu pracy pracowników, ewidencja nieobecności, ewidencja i rozliczanie urlopów wypoczynkowych,
g) kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych,
h) prowadzenie naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz przygotowywanie regulaminu w tym zakresie;
2) prowadzenie archiwum zakładowego;
3) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania stażystów, pracowników interwencyjnych i do robót publicznych oraz do prac społecznie- użytecznych;
4) gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 31-12-2014 09:38:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 31-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 05-12-2017 13:03:08