Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Inspektor Ewa Jażdżyk

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 8C
Telefon: 94 318 31 47
Adres e-mail: e.jazdzyk@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw ewidencji ludności należą sprawy:
1) wynikające z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a zwłaszcza:
    a) prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności,
    b) wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,
    c) nadzorowanie przestrzegania obowiązków określonych w przepisach o ewidencji ludności,
    d) współdziałanie z organami policji na rzecz umacniania dyscypliny meldunkowej,
    e) wykonywanie zleconych prac związanych z tworzeniem centralnego banku danych „PESEL”
    f) bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,
    g) sporządzanie spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta, do Sejmu RP, Senatu oraz rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich a także referendum,
    i) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
    j) aktualizacja wykazu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,
2) wynikające z przepisów o zgromadzeniach,
3) współdziałanie z Sądem Rejonowym w Koszalinie w zakresie wykonywania przez skazanych kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 31-12-2014 09:33:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 31-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 21-07-2017 14:07:18