Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami

Główny specjalista Regina Osmulska

 

Miejsce urzędowania: Piętro, pokój nr 17
Telefon: 94 318 32 70; 502 339 402
Adres e-mail: grunty@manowo.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami należy:
1) z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości oraz gospodarki lokalowej:
a) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie lub zarząd,
b) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
c) organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,
d) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
e) zatwierdzanie projektów podziałów geodezyjnych,
f) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
g) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
h) zamiana lokali
i) przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych,
j) zarządzanie nieruchomościami wspólnymi,
k) przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,
l) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
ł) ustalanie stawek czynszu i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności prowadzenie ewidencji nazewnictwa miejscowości, numeracji budynków i nazewnictwa ulic,
3) planowanie zadań remontowych w gospodarce lokalowej, bieżące przeglądy, prowadzenie książek obiektów gminnych,
4) wynajmowanie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej osobom fizycznym lub innym podmiotom.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 11:18:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 14-07-2017 10:52:31