Budżet gminy na rok 2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2015. 2014-12-30 13:53:55
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2015 - 2026. 2014-12-30 14:00:35
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2015 r. 2015-01-16 14:54:33
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-02-06 14:41:54
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2014 rok. 2015-04-21 15:24:38
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-04-09 14:09:40
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-09 14:06:45
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-29 11:32:09
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-03 10:46:15
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-07-03 14:14:49
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 2015-07-03 14:21:50
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 2015-07-03 14:24:55
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-07-03 14:28:10
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Manowo Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2015 - 2026. 2015-07-03 14:35:00
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 2015-10-07 10:08:18
Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-10-07 10:09:22
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-06 12:01:59
Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-11-27 15:18:57
Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-12-16 12:05:22
Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2016-01-12 13:26:27
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2016-01-18 09:36:21