Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa

Podinspektor - Monika Biedulska

Zastępstwo Podinspektor Karolina Margol

Miejsce urzędowania: Piętro, pokój nr 17
Telefon: 94 318 32 70, 502 339 402
Adres e-mail: zprzestrzenne@manowo.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa należy:

 1. prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w myśl obowiązujących przepisów :

   

 1. zbieranie wniosków w sprawach zmian przeznaczenia gruntów,
 2. kompletowanie dokumentów i zaświadczeń stron,
 3. zlecenie wykonania opracowań w ramach zamówień publicznych,
 4. podawanie do publicznej wiadomości,
 5. zbieranie protestów i zarzutów, przedstawianie projektów uchwał w tym zakresie pod obrady Rady Gminy;

 

 1. realizacja zadań wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. wydawanie zaświadczeń o oznaczeniu danego terenu w studium uwarunkowań oraz w planie zagospodarowania przestrzennego, a także wypisów i wyrysów z planu,
 4. zapewnienie racjonalnej gospodarki miejscowymi zasobami paliw i źródłami energii o znaczeniu lokalnym,
 5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
 6. prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków.
 7. analizowanie potrzeb rozwoju infrastruktury urządzeń komunalnych oraz określanie kierunków rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 8. informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 9. realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sporządzanie projektu regulaminu w tym zakresie, prowadzenie rejestru zezwoleń i przygotowywanie odpowiednich decyzji w tym zakresie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 11:07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 02-07-2021 11:17:39