Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zmianie decyzji inwestycji celu publicznego nr GPB.6733.3.2024.KM z dnia 29 lutego, polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej dz. 82/17, obr. Manowo

          Manowo, dnia  21 maja 2024 r.

GPB.6733.9.2024.KM

OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 59 ust.1 i 2 oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Zmianie decyzji inwestycji celu publicznego nr GPB.6733.3.2024.KM z dnia 29 lutego, polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej dz. 82/17, obr. Manowo

Inwestor:
Gmina Manowo, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo


                           Manowo, dnia 4 czerwca 2024 r.

GPB.6733.9.2024.KM

 OBWIESZCZENIE

             Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na:

Zmianie decyzji inwestycji celu publicznego nr GPB.6733.3.2024.KM z dnia 29 lutego, polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej dz. 82/17, obr. Manowo

zostały zebrane materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.

Z w/w materiałami można zapoznać się w tutejszym Urzędzie  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów i materiałów.

Prowadząca sprawę Karolina Margol - pok. Nr 17, tel.: 94-318-32-70.


 

Manowo, dnia 11 czerwca 2024 r.

GPB.6733.9.2024.KM

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 471) zawiadamiam o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :

Zmianie decyzji inwestycji celu publicznego nr GPB.6733.3.2024.KM z dnia 29 lutego, polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej dz. 82/17, obr. Manowo

Decyzja nr 9/2024 z dnia  11 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni.


 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Margol

Data wytworzenia:
21 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Piotr Sosna

Data publikacji:
21 maj 2024, godz. 14:29

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Sosna

Data aktualizacji:
14 cze 2024, godz. 13:19