Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu Gminy Manowo.

SPRAWOZDANIE
z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi
z terenu Gminy Manowo

1.Konsultacje odbywały się na podstawie:

- uchwały Nr XLII/310/2010 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami),

- zarządzenia Wójta Gminy Manowo Nr 59/2012 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

2.Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

3. Konsultacje przeprowadzono za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Manowo, Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 17 października 2012 r. do 26 października 2012 r.

5. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do projektu uchwały.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Zwiefka

Data wytworzenia:
19 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
19 lis 2012, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
01 mar 2013, godz. 11:29