Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty - OSW

Inspektor - Monika Biedulska

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 7
Telefon: 94 318 31 52
Adres e-mail: oswiata@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw oświaty - OSW należy:

 1. prowadzenie spraw w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
 2. prowadzenie oraz utrzymanie szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie im warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,
 3. nadzorowanie organizacji placówek oświatowych i ich pracy,
 4. analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych, przed zatwierdzeniem przez Wójta,
 5. prowadzenia spraw związanych z obsadą stanowisk dyrektorów w szkołach i przedszkolach publicznych w zakresie powierzenia funkcji dyrektora i jego odwoływania oraz oceny pracy dyrektorów,
 6. ocenianie pracy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i doskonaleniem nauczycieli,
 8. współdziałanie z Kuratorium Oświaty i jego delegaturami w sprawach działalności placówek oświatowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych oraz finansowaniem dojazdów organizowanych przez rodziców i inne niż gmina podmioty,
 10. badanie potrzeb w zakresie remontów i inwestycji placówek oświatowych,
 11. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
 12. ustalanie zasad przyznawania i wysokości kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ich kontrola i rozliczanie,
 13. ustalanie wysokości kwot dotacji otrzymywanych od innych gmin na pokrycie kosztów korzystania przez dzieci z ich terenu z różnych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Manowo oraz weryfikowanie wysokości kwot dotacji przekazywanych do innych gmin z tytułu korzystania przez dzieci z terenu gminy Manowo z różnych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
 14. prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych w placówkach oświatowych,
 15. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji,
 16. współdziałanie ze świetlicami wiejskimi i osiedlowymi,
 17. współpraca ze służbami ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży,
 18. inicjowanie akcji profilaktycznych służących zwiększeniu bezpieczeństwa i porządku na terenach placówek oświatowych oraz obiektów sportowych,
 19. pozyskiwanie środków zewnętrznych na potrzeby oświaty i sportu oraz inicjowanie podejmowania powyższych działań przez placówki oświatowe,
 20. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych,
 21. tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy,
 22. współpraca z klubami sportowymi,
 23. określanie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,
 24. koordynowanie imprez sportowo- rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponad gminnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
03 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
03 sty 2012, godz. 11:30

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
01 kwi 2022, godz. 10:15