Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 343/68 i 345, obr. Wyszewo, gm. Manowo

          Manowo, dnia 10 listopada 2023 r.

GPB.6733.11.2023.KM

OBWIESZCZENIE

          Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 59 ust.1 i 2 oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 343/68 i 345, obr. Wyszewo, gm. Manowo

Inwestor:

Elektrociepłownia Rosnowo sp. z  o. o., Rosnowo 27, 76-015 Manowo


                           Manowo, dnia 24 listopada 2023 r.

GPB.6733.11.2023.KM

 OBWIESZCZENIE

             Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na:

budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 343/68 i 345, obr. Wyszewo, gm. Manowo

zostały zebrane materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.

Z w/w materiałami można zapoznać się w tutejszym Urzędzie  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

             Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów
i materiałów.

Prowadząca sprawę Karolina Margol - pok. Nr 17, tel.: 94-318-32-70.


Manowo, dnia 01 grudnia 2023r

GPB.6733.11.2023.KM

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 471) zawiadamiam o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 343/68 i 345, obr. Wyszewo, gm. Manowo

Decyzja nr 11/2023 z dnia 01.12.2023r
Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni.


 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Sosna
Karolina Margol

Data wytworzenia:
10 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Sosna

Data publikacji:
10 lis 2023, godz. 10:30

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Sosna

Data aktualizacji:
01 gru 2023, godz. 13:27