Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin -Szczecinek. Mariusz Pokutycki 2017-11-22 10:49:12 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowych SN15kV, demontażu linii napowietrznych SN15kV na działkach nr 7,23/13,23/17,23/21, 24,25,26,131,153,155,231/3,245/4 obręb 063 Rosnowo - Gmina Manowo, działki nr 232, 245/1 obręb 0076 Zegrze Pomorskie - Gmina Świeszyno. Mariusz Pokutycki 2017-11-21 10:41:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-11-20 12:07:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-11-20 12:04:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-11-20 12:01:48 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-14 13:52:29 edycja dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 343/62, 330/7, 357, 343/63, 344, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-14 13:46:05 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-11-10 14:35:37 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2017-11-10 14:34:27 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-11-10 14:33:48 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-11-10 14:27:01 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2017-11-10 14:24:31 edycja dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 362/2, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-07 12:29:29 dodanie dokumentu
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15 i 0,4 kV w celu zasilenia obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy na działkach nr 275/5, 74, 275/7, 72 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-07 12:26:01 dodanie dokumentu
Strategia rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2017-11-07 12:21:17 edycja dokumentu
Strategia rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2017-11-07 12:18:46 dodanie dokumentu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - PE 100 SDR 11 de 63 mm wraz z przyłączami dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 45/23, 45/25, 45/26, 45/24, 399, 45/11, 45/27, 45/21 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-07 09:39:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:54:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:53:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:51:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:49:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:49:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:46:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:42:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 146/26 w Kretominie. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:39:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 146/26 w Kretominie. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:38:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXI/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 29 września 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:27:46 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-10-26 11:45:46 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-10-26 11:40:26 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-10-26 11:39:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-10-26 11:38:17 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-10-26 11:35:16 edycja dokumentu
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis) Mariusz Pokutycki 2017-10-26 09:30:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 13:00:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 12:59:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 12:53:04 dodanie dokumentu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - PE 100 SDR 11 de 63 mm wraz z przyłączami dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 45/23, 45/25, 45/26, 45/24, 399, 45/11, 45/27, 45/21 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 11:06:50 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 11:02:36 edycja dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 343/62, 330/7, 357, 343/63, 344, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 10:59:30 edycja dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 10:58:56 edycja dokumentu