Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr Instytucji Kultury Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:34:39 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:32:58 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:32:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:20:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:16:20 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:16:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:16:00 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:18:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Manowo na budowę wiat śmietnikowych. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:13:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:12:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:08:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017 r. opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:05:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:02:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 11:56:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 11:55:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 11:50:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 11:47:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:50:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:49:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:45:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 14 czerwca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:37:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 14 czerwca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:36:12 usunięcie dokument
Protokół Nr XXVII/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 14 czerwca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:33:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVI/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:31:10 dodanie dokumentu
Ścieżka rowerowa Mariusz Pokutycki 2017-07-04 11:20:41 edycja dokumentu
Ścieżka rowerowa Mariusz Pokutycki 2017-07-04 11:19:55 edycja dokumentu
Uchwały zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 10:36:01 dodanie dokumentu
Uchwały zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 10:35:13 usunięcie dokument
Uchwały zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:48:44 edycja dokumentu
Uchwały zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:45:22 dodanie dokumentu
Uchwały zgromadzenia wspólników spółki komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:44:37 usunięcie dokument
Uchwały zgromadzenia wspólników spółki komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:35:50 edycja dokumentu
Uchwały zgromadzenia wspólników spółki komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:34:56 edycja dokumentu
Uchwały zgromadzenia wspólników spółki komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:33:42 dodanie dokumentu
Ścieżka rowerowa Mariusz Pokutycki 2017-06-28 13:06:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-06-28 09:48:33 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadr Mariusz Pokutycki 2017-06-14 14:26:50 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-06-12 11:22:54 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-06-10 15:01:27 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg Mariusz Pokutycki 2017-06-10 15:00:51 edycja dokumentu