Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży - dz. nr 286 w Cewlinie. Mariusz Pokutycki 2017-02-22 12:00:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży. Mariusz Pokutycki 2017-02-22 11:58:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-02-22 11:51:52 dodanie dokumentu
Wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej mieniem Gminy Manowo - lokal nr 11-2 Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-02-22 11:51:12 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Manowo - dz. nr 283-1 w Cewlinie. Mariusz Pokutycki 2017-02-22 11:41:39 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Manowo - dz. nr 283-1 w Cewlinie. Mariusz Pokutycki 2017-02-22 11:41:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży. Mariusz Pokutycki 2017-02-22 11:38:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-02-16 10:01:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Mariusz Pokutycki 2017-02-16 10:00:57 dodanie dokumentu
Rewitalizacja parku dworskiego - budowa alejek, budowa linii energetycznej oświetleniowej, montaż ławek, montaż stojaków na rowery, montaż tablic informacyjnych, montaż koszy na działkach nr 5/8 , 5/24 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-02-15 13:10:42 edycja dokumentu
Rewitalizacja parku dworskiego - budowa alejek, budowa linii energetycznej oświetleniowej, montaż ławek, montaż stojaków na rowery, montaż tablic informacyjnych, montaż koszy na działkach nr 5/8 , 5/24 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-02-15 13:07:45 edycja dokumentu
Rewitalizacja parku dworskiego - budowa alejek, budowa linii energetycznej oświetleniowej, montaż ławek, montaż stojaków na rowery, montaż tablic informacyjnych, montaż koszy na działkach nr 5/8 , 5/24 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-02-15 13:07:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/195/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mariusz Pokutycki 2017-02-14 14:42:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-02-14 14:39:20 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg Mariusz Pokutycki 2017-02-13 14:24:50 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-02-13 14:18:09 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-02-13 14:04:07 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg Mariusz Pokutycki 2017-02-13 14:01:42 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami Mariusz Pokutycki 2017-02-13 13:59:08 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa Mariusz Pokutycki 2017-02-13 13:58:09 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2017-02-13 13:54:45 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej Mariusz Pokutycki 2017-02-13 13:52:55 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej Mariusz Pokutycki 2017-02-13 13:52:23 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Mariusz Pokutycki 2017-02-08 14:34:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej. Mariusz Pokutycki 2017-02-07 14:42:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-02-06 12:54:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-02-06 12:52:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-02-02 13:55:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-02-02 09:29:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-02-02 09:25:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej. Mariusz Pokutycki 2017-01-27 10:00:05 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-01-27 09:39:24 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez gminę Manowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Manowo oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest. Mariusz Pokutycki 2017-01-25 13:04:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Manowo i w oświacie. Mariusz Pokutycki 2017-01-19 11:18:52 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2017 Joanna Poślednik 2017-01-19 10:32:47 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2017 Joanna Poślednik 2017-01-19 10:32:09 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2017 Joanna Poślednik 2017-01-19 10:30:59 dodanie dokumentu
Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonin Joanna Poślednik 2017-01-18 10:15:13 usunięcie załacznika
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-01-17 13:51:32 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-01-17 13:41:52 edycja dokumentu