Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. Mariusz Pokutycki 2017-05-12 13:34:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. Mariusz Pokutycki 2017-05-12 13:34:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:25:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:22:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:18:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:14:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:13:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 31 marca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:09:10 edycja dokumentu
Protokół Nr XXV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 31 marca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-05-08 13:58:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za indywidualne doskonalenia zawodowe oraz wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Mariusz Pokutycki 2017-04-27 10:16:38 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 293/5, 334 obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-25 12:37:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-25 09:23:29 dodanie dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 410/5, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-20 11:04:05 edycja dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2016. Mariusz Pokutycki 2017-04-12 11:59:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Cewlinie - działka nr 286. Mariusz Pokutycki 2017-04-10 10:22:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2017-04-10 10:20:48 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 293/5, 334 obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-07 13:13:09 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 293/5, 334 obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-07 13:12:11 dodanie dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 410/5, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-07 13:03:32 dodanie dokumentu
Budowa i przebudowa dróg gminnych i placów na działkach nr 5/10, 5/13, 5/14, 5/15, 5/22, 5/29 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 14:12:49 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 7D w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 14:05:10 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 7D w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 14:04:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 13:59:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 13:57:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 13:56:46 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do najmu - lokal Ośrodka Zdrowia w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 12:07:58 dodanie dokumentu
Wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 12:06:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 12:03:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu nieruchomości lokalowej będącej w zasobie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 12:01:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:39:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Manowo na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:37:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:36:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 58C w miejscowości Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:34:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/207/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:30:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w 2016 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:28:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w 2016 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:27:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/205/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:25:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:18:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017 r. opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:15:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie i przebudowie drogi powiatowej nr 3561Z na odcinku droga krajowa nr 11 - Bonin w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:13:37 dodanie dokumentu