Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-12-19 14:28:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-12-19 14:27:35 dodanie dokumentu
Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. Mariusz Pokutycki 2017-12-19 11:51:21 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm dla istniejących i planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr, 190/6, 191/2, 191/1, 192 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-14 11:57:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-12-14 11:16:21 edycja dokumentu
Wykaz o zamiarze wydzierżawienia działki położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-12-08 11:47:14 dodanie dokumentu
Wykaz o zamiarze wydzierżawienia działki położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-12-08 11:46:14 usunięcie dokument
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 806/3 o pow. 4,5029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-12-08 11:38:31 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 806/3 o pow. 4,5029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-12-08 11:35:56 usunięcie dokument
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 362/2, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-07 14:12:25 edycja dokumentu
Budowa linii kablowych SN15kV, demontażu linii napowietrznych SN15kV na działkach nr 7,23/13,23/17,23/21, 24,25,26,131,153,155,231/3,245/4 obręb 063 Rosnowo - Gmina Manowo, działki nr 232, 245/1 obręb 0076 Zegrze Pomorskie - Gmina Świeszyno. Mariusz Pokutycki 2017-12-07 13:23:58 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-12-05 13:05:01 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadr Mariusz Pokutycki 2017-12-05 13:03:08 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 806/3 o pow. 4,5029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 11:14:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 11:14:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 11:11:20 dodanie dokumentu
Wykaz o zamiarze wydzierżawienia działki położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 11:03:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 10:58:14 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 806/3 o pow. 4,5029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 10:52:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 10:45:09 dodanie dokumentu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - PE 100 SDR 11 de 63 mm wraz z przyłączami dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 45/23, 45/25, 45/26, 45/24, 399, 45/11, 45/27, 45/21 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-30 10:21:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-11-29 14:38:26 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-11-28 13:38:19 edycja dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 362/2, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-28 13:31:35 edycja dokumentu
Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Mariusz Pokutycki 2017-11-28 09:23:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. Mariusz Pokutycki 2017-11-28 09:21:27 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm dla istniejących i planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr, 190/6, 191/2, 191/1, 192 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-24 13:42:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-11-24 12:54:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-11-24 12:53:31 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-11-24 12:12:47 dodanie dokumentu
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-11-24 11:54:03 dodanie dokumentu
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin -Szczecinek. Mariusz Pokutycki 2017-11-22 12:36:59 usunięcie dokument
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. Mariusz Pokutycki 2017-11-22 12:36:44 dodanie dokumentu
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin -Szczecinek. Mariusz Pokutycki 2017-11-22 10:49:52 edycja dokumentu
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin -Szczecinek. Mariusz Pokutycki 2017-11-22 10:49:12 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowych SN15kV, demontażu linii napowietrznych SN15kV na działkach nr 7,23/13,23/17,23/21, 24,25,26,131,153,155,231/3,245/4 obręb 063 Rosnowo - Gmina Manowo, działki nr 232, 245/1 obręb 0076 Zegrze Pomorskie - Gmina Świeszyno. Mariusz Pokutycki 2017-11-21 10:41:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-11-20 12:07:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-11-20 12:04:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-11-20 12:01:48 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-14 13:52:29 edycja dokumentu