Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów i kanalizacji Mariusz Pokutycki 2012-01-03 12:52:55 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:35:11 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:33:38 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:32:07 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:30:01 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:28:36 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:27:33 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:25:36 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:24:07 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:21:54 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:19:56 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:18:18 dodanie dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:15:38 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:15:13 edycja dokumentu
Skarbnik Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:14:59 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:14:44 edycja dokumentu
Wójt Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:14:28 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:14:11 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:13:02 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:10:30 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:07:33 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:05:30 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:04:53 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2012-01-03 10:42:11 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2012-01-03 10:38:41 dodanie dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2012-01-03 10:35:24 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 10:29:47 edycja dokumentu
Skarbnik Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 10:28:32 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 10:26:29 edycja dokumentu
Wójt Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 10:24:24 edycja dokumentu
Wójt Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 10:23:35 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2012-01-03 10:16:41 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Pokutycki 2012-01-03 10:05:37 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2012-01-02 12:12:13 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2012-01-02 12:10:10 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2012-01-02 11:42:38 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2012-01-02 11:41:50 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-02 11:37:34 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-02 11:36:16 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-02 11:34:06 edycja dokumentu