Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 7D w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 14:05:10 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 7D w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 14:04:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 13:59:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 13:57:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-04-06 13:56:46 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do najmu - lokal Ośrodka Zdrowia w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 12:07:58 dodanie dokumentu
Wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 12:06:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 12:03:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu nieruchomości lokalowej będącej w zasobie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 12:01:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:39:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Manowo na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:37:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:36:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 58C w miejscowości Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:34:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/207/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:30:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w 2016 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:28:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w 2016 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:27:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/205/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:25:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:18:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017 r. opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:15:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie i przebudowie drogi powiatowej nr 3561Z na odcinku droga krajowa nr 11 - Bonin w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:13:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:11:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:08:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:06:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:04:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 11:00:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 24 lutego 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 10:56:43 edycja dokumentu
Protokół Nr XXIV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 24 lutego 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 10:52:24 edycja dokumentu
Protokół Nr XXIV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 24 lutego 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 10:51:26 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Mariusz Pokutycki 2017-04-03 14:46:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-03-31 11:27:56 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-03-28 12:08:02 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:29:25 edycja dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:29:07 edycja dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:26:32 usunięcie dokument
Wystąpienie pokontrolne Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:25:17 dodanie dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:23:25 dodanie dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:07:49 edycja dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:06:37 edycja dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 12:58:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-20 11:35:35 dodanie dokumentu