Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:45:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 14 czerwca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:37:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 14 czerwca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:36:12 usunięcie dokument
Protokół Nr XXVII/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 14 czerwca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:33:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVI/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:31:10 dodanie dokumentu
Ścieżka rowerowa Mariusz Pokutycki 2017-07-04 11:20:41 edycja dokumentu
Ścieżka rowerowa Mariusz Pokutycki 2017-07-04 11:19:55 edycja dokumentu
Uchwały zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 10:36:01 dodanie dokumentu
Uchwały zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 10:35:13 usunięcie dokument
Uchwały zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:48:44 edycja dokumentu
Uchwały zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:45:22 dodanie dokumentu
Uchwały zgromadzenia wspólników spółki komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:44:37 usunięcie dokument
Uchwały zgromadzenia wspólników spółki komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:35:50 edycja dokumentu
Uchwały zgromadzenia wspólników spółki komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:34:56 edycja dokumentu
Uchwały zgromadzenia wspólników spółki komunalnej Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie Mariusz Pokutycki 2017-07-04 09:33:42 dodanie dokumentu
Ścieżka rowerowa Mariusz Pokutycki 2017-06-28 13:06:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-06-28 09:48:33 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadr Mariusz Pokutycki 2017-06-14 14:26:50 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-06-12 11:22:54 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-06-10 15:01:27 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg Mariusz Pokutycki 2017-06-10 15:00:51 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej Mariusz Pokutycki 2017-06-10 15:00:04 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych Mariusz Pokutycki 2017-06-08 14:52:24 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadr Mariusz Pokutycki 2017-06-08 14:52:07 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-06-08 14:50:01 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2017-06-01 14:14:31 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2017-06-01 14:13:55 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2017-06-01 14:11:56 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2017-06-01 14:10:24 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2017-06-01 14:08:10 edycja dokumentu
Kierownicy jednostek organizacyjnych Mariusz Pokutycki 2017-06-01 14:03:15 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2017-06-01 13:45:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-05-30 10:53:01 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-29 14:00:30 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-29 13:11:52 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-26 15:09:39 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-26 14:51:24 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-26 14:49:19 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-26 13:24:01 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2017-05-26 12:10:07 edycja dokumentu