Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 7D w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-07-26 11:34:18 dodanie dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 283/1 w obrębie ewidencyjnym Cewlino. Mariusz Pokutycki 2017-07-26 11:31:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-07-26 11:25:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-07-26 11:23:36 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych Mariusz Pokutycki 2017-07-21 14:07:18 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2017-07-21 14:06:06 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg Mariusz Pokutycki 2017-07-21 14:04:27 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2017-07-21 14:02:53 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2017-07-21 14:01:57 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2017-07-21 13:59:23 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2017-07-21 13:54:22 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2017-07-21 13:51:58 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2017-07-21 13:50:43 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Mariusz Pokutycki 2017-07-21 13:18:20 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy działka nr 230-53 Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-18 13:59:35 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy działka nr 230-53 Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-18 13:59:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-18 13:57:58 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych Mariusz Pokutycki 2017-07-14 14:34:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-07-14 13:31:53 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami Mariusz Pokutycki 2017-07-14 10:52:31 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych Mariusz Pokutycki 2017-07-14 10:51:24 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:34:39 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:32:58 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:32:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:20:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:16:20 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:16:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-06 13:16:00 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:18:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Manowo na budowę wiat śmietnikowych. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:13:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:12:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:08:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017 r. opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:05:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 12:02:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 11:56:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 11:55:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 11:50:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2017-07-05 11:47:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:50:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2017-07-04 14:49:51 dodanie dokumentu