Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. Mariusz Pokutycki 2017-09-26 13:10:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-09-26 12:58:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-09-26 12:56:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-09-26 12:54:50 dodanie dokumentu
Protokół inwentaryzacyjny do komunalizacji działki nr 22-15 w Boninie. Mariusz Pokutycki 2017-09-19 13:03:05 dodanie dokumentu
Wykaz lokali do sprzedaży nr 15-1 i 15-2 w Boninie. Mariusz Pokutycki 2017-09-19 12:56:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokali mieszkalnych. Mariusz Pokutycki 2017-09-19 12:48:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. dz. nr 251-2 Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-09-19 12:43:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-19 12:40:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 19/2017 Starosty Koszalińskiego w sprawie wskazania na terenie Powiatu Koszalińskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Mariusz Pokutycki 2017-09-18 14:27:38 dodanie dokumentu
Remont, przebudowa i budowa kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielni SN części elektroenergetycznej Elektrowni Wodnej Rosnowo, działka nr 23/21, 23/17 w obrębie Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-01 11:38:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Manowo dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 13:52:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/230/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r.w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Manowo na budowę wiat śmietnikowych. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 13:50:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 13:47:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:44:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:41:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:38:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:34:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Bonin. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:30:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boninie. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:22:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:21:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:19:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/232/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:17:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIX/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 lipca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-30 09:44:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVIII/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-30 09:41:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-08-30 09:34:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 13:37:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:38:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:37:54 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:23:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:23:41 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:23:15 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:18:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 3 października 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Mariusz Pokutycki 2017-08-08 11:18:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 3 października 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Mariusz Pokutycki 2017-08-07 11:59:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 3 października 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Mariusz Pokutycki 2017-08-07 11:58:13 usunięcie dokument
Decyzja w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki ewidencyjnej nr 104 o pow. 1,01 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-08-01 13:40:44 edycja dokumentu
Decyzja w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki ewidencyjnej nr 104 o pow. 1,01 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-08-01 13:39:56 edycja dokumentu
Decyzja w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki ewidencyjnej nr 104 o pow. 1,01 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-08-01 13:39:39 dodanie dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-08-01 13:01:24 edycja dokumentu