Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 10:25:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-10-20 12:45:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-19 12:12:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 14:35:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 14:33:39 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 10:09:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 10:06:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 09:59:05 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38/1 do dzierżawy w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 09:57:54 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38/1 do dzierżawy w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 09:57:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaz nieruchomości w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 09:40:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 09:36:12 dodanie dokumentu
Remont, przebudowa i budowa kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielni SN części elektroenergetycznej Elektrowni Wodnej Rosnowo, działka nr 23/21, 23/17 w obrębie Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-13 12:01:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Manowo na budowę wiat śmietnikowych. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:55:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:53:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/245/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sprzedaży działki numer 806/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:51:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:46:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:42:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/242/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:38:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:29:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:28:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-10-05 17:04:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-10-05 16:53:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-10-05 16:52:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-10-05 16:49:36 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2017-10-03 23:09:25 edycja dokumentu
Konsultacje projektu Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2017-10-03 23:07:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2017-10-03 23:02:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXX/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 sierpnia 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-09-29 14:57:47 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-29 13:29:41 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 343/62, 330/7, 357, 343/63, 344, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-29 12:20:06 edycja dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 343/62, 330/7, 357, 343/63, 344, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-29 12:18:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 14:08:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 14:04:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego w Boninie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 14:01:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Manowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 13:57:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki i nadzoru nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 13:53:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 13:50:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 13:46:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 13:42:11 dodanie dokumentu