Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-29 14:00:30 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-29 13:11:52 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-26 15:09:39 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-26 14:51:24 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-26 14:49:19 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2017-05-26 13:24:01 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2017-05-26 12:10:07 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 293/5, 334 obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-05-22 09:47:08 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:59:14 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:58:27 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:57:56 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:57:35 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:56:18 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:53:16 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:50:30 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:49:14 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:48:30 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:47:27 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:47:03 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:45:06 dodanie dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:43:50 usunięcie dokument
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:40:43 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-05-17 12:37:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych oraz pieczęci nagłówkowych i podpisowych w Urzędzie Gminy Manowo i trybu jej działania. Mariusz Pokutycki 2017-05-16 14:12:23 dodanie dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 410/5, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-05-16 11:02:49 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-05-15 11:00:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-05-15 10:47:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. Mariusz Pokutycki 2017-05-12 13:34:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. Mariusz Pokutycki 2017-05-12 13:34:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:25:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:22:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:18:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:14:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:13:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 31 marca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-05-10 14:09:10 edycja dokumentu
Protokół Nr XXV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 31 marca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-05-08 13:58:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za indywidualne doskonalenia zawodowe oraz wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Mariusz Pokutycki 2017-04-27 10:16:38 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 293/5, 334 obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-25 12:37:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-25 09:23:29 dodanie dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 410/5, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-04-20 11:04:05 edycja dokumentu