Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Styczeń 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 3 3
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 2 4
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 0 12
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 10 14
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 18 20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 23 23
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 1 1
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 0 0
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 2
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 1 1
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 4 4
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 15 20
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 9 11
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 44 33
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 25 18
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak