Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Listopad 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 7 7
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 0 8
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 9 9
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 7 10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 11 0
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 5 2
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 0 4
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 1 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 0 0
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 5 5
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 5 8
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 1
USC - Urząd Stanu Cywilnego 20 16
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 5 31
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 5 8
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 7 13
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 1 3
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 29 34
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 5 13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 27 27
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 6 10
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 1 4
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 1
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 7 13
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 1 1
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 11 11
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 9 9
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 4 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 37 38
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 5 24
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 14 10
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 2 2
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 2 36
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 12 10
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 6 15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 22 20
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 9 0
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 8 8
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 2
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 21 28
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 1 6
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 17 22
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 5 4
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 44 47
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 3 19
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 3 11
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak