Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Lipiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 9 12
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 0 1
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 12 20
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 16 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 17 28
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 1
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 8 15
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 1 2
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 2 3
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 18 8
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 4 4
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 5 1
USC - Urząd Stanu Cywilnego 23 31
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 4 5
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 8 8
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 6 6
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 3 7
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 17 14
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 5 6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 18 25
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 4
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 3 2
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 1
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 5 8
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 0 0
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 1 1
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 2 2
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 35 44
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 6 7
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 9 8
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 15 17
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 6 10
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 13 19
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 6 7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 15 23
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 1
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 6 8
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 3 6
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 3
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 0 0
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 9 11
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 23
USC - Urząd Stanu Cywilnego 45 44
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 8 15
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 3 3
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak