Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 4 5
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 5
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 0 3
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 6 7
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 5 18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 10 8
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 0
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 1 0
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 4 13
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 0
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 3 5
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 2 2
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 22 26
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 5 8
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 4 4
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 1 7
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 25 10
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 16 28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 19 10
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 1 2
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 9 6
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 7 11
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 2
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 13 17
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 1
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 11 12
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 5 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 56 62
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 29 27
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 14 14
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 1 6
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 5 11
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 19 35
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 9 32
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 5 3
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 0 0
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 1 1
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 2
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 4 2
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 1 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 9 9
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 48 53
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 22 25
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak