Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Maj 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 15 17
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 6 10
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 13 15
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 5 6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 7 14
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 1
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 6 8
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 0 0
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 3 6
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 0 3
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 0 0
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 8 9
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 23
USC - Urząd Stanu Cywilnego 39 40
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 5 12
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 3 3
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 6 7
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 3 5
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 15 19
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 5 7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 19 20
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 0 3
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 4 14
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 1 1
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 6 6
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 2 2
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 0 0
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 5 4
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 4 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 36 37
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 11 18
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 9 12
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
ED-Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 20 20
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. obsługi finansowej szkół i przedszkoli 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. odpłatności za usługi komunalne 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. windykacji należności 0 0
FB - Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 1 47
FB - Zastępca skarbnika 0 0
GGN-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 14 15
GK-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej 4 7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 2
GPB-Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa 24 19
IG-Samodzielne stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych 4 1
KO-Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych 9 13
KTZ-Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 2 2
OKF-Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej 3 3
OR-Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr 3 1
OŚ-Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 0 0
PR-Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 0 0
RG-Samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy 9 9
Sekretarz Gminy 0 0
SG - Straż Gminna 0 0
SKG-Skarbnik Gminy 0 0
USC - Urząd Stanu Cywilnego 37 42
WKD-Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg 0 0
Wójt Gminy 0 0
ZK-Samodzielne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej 12 12
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak